Nuorten-yrityshubit-hanke

Mikä on 4H-yritys?

4H-yritys on nuorelle mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti, ohjatusti ja omassa tahdissaan. 4H-yritys ei ole elinkeino, vaan se on harrastustoimintaa. 4H-yrittäjänä nuori saa toteuttaa oman yritysideansa, joka voi perustua hänen omiin kiinnostuksen kohteisiinsa ja osaamiseensa. 

Hyvän yritysidean voi löytää omista taidoista ja osaamisestaan. 4H-yrittäjäksi voi ryhtyä työkokemuksen, rahan ansaitsemisen tai oman harrastuksen kehittämisen vuoksi.

4H-yritys voi olla esimerkiksi kesäkahvila, leivontayritys, pihanhoitopalvelu, korujen valmistus tai linnunpönttöjen tekeminen. Yritysideaa on mahdollista työstää ilmaisessa 4H:n järjestelmässä yrityskoulutuksessa.

 

Haluatko liittyä nuorten yrityshubiin?

Nuortenyrityshubit Instagramiin