Yhdistys

Parikkalan 4H-yhdistys toimii Parikkalan kunnan alueella ja on sitoutumaton sekä voittoa tavoittelematon lapsi- ja nuorisotyötä tekevä kansalaisjärjestö.

Yhdistys järjestää kerhotoimintaa, erilaisia koulutuksia ja leirejä sekä työllistää nuoria.

4H-harrastuksessa lapsi ja nuori kasvaa kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta. Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä. 4H-kerhossa omaksutaan käytännön taitoja ja tietoja koulutetun ohjaajan tuella. 4H-koulutukset ja -kurssit syventävät nuoren osaamista. Toiminnassa saadaan valmiuksia yrittäjyyteen ja työelämään.

 

4H kehittää ihmistä kokonaisuutena. Tätä kuvaavat neljän H:n perustana olevat sanat Head, Hands, Heart ja Health, suomeksi harkinta, harjaannus, hyvyys ja hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille.