Yhdistys

Parikkalan 4H-yhdistys toimii Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien alueella ja on sitoutumaton sekä voittoa tavoittelematon lapsi- ja nuorisotyötä tekevä kansalaisjärjestö.

Yhdistys järjestää kerhotoimintaa, erilaisia kursseja ja leirejä sekä työllistää nuoria ja tukee heidän työelämätaitojaan. Innostamme nuoria kokeilemaan omia taitoaan 4H-yrittäjinä. 

Parikkalan 4H-yhdistys järjestää alueella myös vuosittain lannoite- ja siemensäkki keräyksiä ja metallin keräyksiä. Viime vuosina olemme myös keränneet AIV astioita. Parikkalan 4H-yhdistyksen koti- ja siivouspalvelu toimii myös alueellamme tarjoten ammattitaitoista koti- ja siivouspalvelua yksityisille ja yritysasiakkaillemme. Koti- ja siivouspalvelu hoitaa mm. asiointikäynnit, ruuanlaittoa siivousta. Katso palveluistamme tarkemmin siivouspalvelun sivuiltamme. 

 

 

4H-harrastuksessa lapsi ja nuori kasvaa kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta. Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä. 4H-kerhossa omaksutaan käytännön taitoja ja tietoja koulutetun ohjaajan tuella. 4H-koulutukset ja -kurssit syventävät nuoren osaamista. Toiminnassa saadaan valmiuksia yrittäjyyteen ja työelämään.

 

4H kehittää ihmistä kokonaisuutena. Tätä kuvaavat neljän H:n perustana olevat sanat Head, Hands, Heart ja Health, suomeksi harkinta, harjaannus, hyvyys ja hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille.