Hanki ajokortti työelämään!

Ajokortti työelämään -kurssi on sinulle yli 13-vuotias nuori, joka haluat tietoa työnhausta ja työelämästä!

Kurssin jälkeen saat työelämäajokortin, jolla hankit itsellesi etulyöntiaseman työtä hakiessasi.

Kurssin kesto on 8 tuntia

Seuraava koulutus: 

AJOKORTTI TYÖELÄMÄÄN –KURSSI (8 t)

Ohjelmarunko:

 Yleistä työnhausta

Työhön liittyvät asiakirjat
- työhakemus
- ansioluettelo
- työsopimus
- verokortti
- työtodistus

Työhaastattelu
- harjoitukset

Työelämän pelisääntöjä
- ryhmätyö
- oikeudet ja velvollisuudet

Palkan muodostuminen

Työnantajan näkökulma
- yritys- tai uratarina
- työnantajana odotukset uusilta työntekijöiltä
- työyhteisössä toimiminen

Asiakaspalvelu
- palvelun olemus
- hyvä asiakaspalvelu
- omat vahvuudet asiakaspalvelussa

Erilaiset asiakkaat ja asiakaspalvelijat
- 4H-tyypit työelämässä
- 4H-tyypit asiakkaina ja asiakaspalvelijoina

Haasteelliset asiakaspalvelutilanteet
- suunnittelu
- käytännön harjoitukset ja arvioinnit

Loppukoe ja palaute